Pellet

Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy.
Zalety pelletu:
-wysoka wartość opałowa (2,1 kg granulatu zastępuje 1l oleju opałowego)
– zerowa emisja CO2 oraz niska emisja SO2
– jest odnawialnym źródłem energii
– komfortowy w użytkowaniu
– niskie koszty składowania i transportu
– odporny na samozapłon
– spalanie odbywa się w automatycznych, bezobsługowych kotłach

Karlos OZE Karol Gauden Sp. k.
ul. Jana Pawła II 82
62-510 Konin
NIP: 6653028662